Lisa tekst

Piiri noortelaagri kodukord

 

 

 

 • Noortelaagris osaleja järgib laagri eduka toimimise huvides laagri kodukorda ja peab kinni päevakavast.

 

 • Noortelaagris osaleja täidab enda turvalisuse ja heaolu huvides laagri juhataja, kasvatajate, treenerite ja muu laagri personali korraldusi.

 

 • Enne laagri algust esitab noortelaagris osaleja treenerile või kasvatajale osalejakaardi, millel peab kajastuma ravimite kasutamise vajadus ja terviseriskid.

 

 • Alkoholi, narkootiliste ainete ja tubakatoodete laagri territooriumile toimetamine ning nende tarbimine on rangelt keelatud.

 

 • Noortelaagri territooriumilt lahkumine on lubatud ainult koos kasvataja/treeneriga või etteteatamisel ka koos lapsevanema/hooldajaga.

 

 • Matkal ja veekogu juures viibides tuleb täita kasvataja/treeneri korraldusi ja erinõudeid.

 

 • Ujuma tohib minna ainult koos kasvatajaga/treeneriga  ja nende juuresolekul.

 

 • Tulekahju ja muude ohuolukordade tekkimisel tuleb sellest viivitamatult teavitada noortelaagri personali ning koguneda eelnevalt kokkulepitud kohta (korvpalliplatsile).

 

 • Tubadest lahkudes tuleb kontrollida, et aknad ja uksed oleksid suletud ning elektrivalgustus välja lülitatud.

 

 • Igapäevaselt tuleb korista tuba, tühjendada prügikast, hoida korras voodi, kapp, laud.

 

 • Kasvatajatel/treeneritel ja laagri personalil on õigus tubade korrasolekut kontrollida.

 

 • Väärisesemeid soovitame laagrisse mitte kaasa võtta.

 

 • Kasvatajal/treeneril on õigus telefonid/tahvelarvutid kokku korjata ning määrata nende kasutamiseks kindel ajavahemik. Nutiseadmete kasutamine meelelahutuslikul eesmärgil on noortelaagris mittesoovitav.

 

 • Isiklike asjade eest noortelaager ei vastuta, samas teeb kõik turvalisuse tagamiseks.

 

 • Tubade seintele, laudadele, toolidele, naridele jne on kirjutamine, joonistamine, sodimine keelatud.

 

 • Tubades on keelatud kasutada elektrilisi veekeeduvahendeid, lahtist tuld, küünlaid, kergestisüttivaid aineid.

 

 • Materiaalse kahju tekitamisel noortelaagri varale on kahju kohustatud hüvitama lapsevanem või hooldaja

 

 • Noortelaagri kodukorrast raskekujulisel või korduval mittekinnipidamisel võetakse ühendust lapsevanema või hooldajaga ning vajadusel saadetakse laps või noor enne laagrivahetuse lõppu koju (laagritasu lapsevanemale sellisel juhul ei hüvitata).

 

 • Noortelaagris on öörahu kell 23:00-8:00. Lastele vanuses kuni 10a. 22:00-08:00.


 
 
 
Piiri Spordi- ja Puhkekeskus,
Sander Lember
Juhataja
 

© 2008 - 2024 MWAH AYANGKU YG CANTIK KAYAK DORA JIDAT BECAL

kodulehe e-poe tegemine