Lisa tekst

Noortelaagris osaleja on kohustatud täitma kodukorda, päevakava, juhataja ja kasvataja/treener

korraldusi;

 

 

 

Laagrisse saabudes tuleb noorel esitada osalejakaart. ravimite kasutamise vajadus peab kajastuma

 

tervisetõendil ja/või noortelaagris osaleja kaardil;

 

 

Alkoholi, narkootiliste ainete ja tubakatoodete laagri territooriumile toimetamine ning nende tarbimine

on rangelt keelatud;

 

 

 

 

Noortelaagri territooriumilt lahkumine on lubatud ainult koos kasvatajaga/treeneriga või teatamisel ka

koos lapsevanemaga/hooldajaga; matkal ja veekogu juures viibides tuleb täita kasvataja/treeneri

korraldusi ja erinõudeid;

 

 

Ujuma tohib minna ainult koos kasvatajaga/treeneriga  ja nende juuresolekul;

 

 

 

 

Tulekahju ja muude ohuolukordade tekkimisel tuleb sellest kohe informeerida personali ning koguneda

eelnevalt kokkulepitud kohta;

 

 

 

 

Tubadest lahkudes tuleb kontrollida, et aknad ja uksed oleksid suletud ning elektrivalgustus välja

lülitatud;

 

 

 

 

Igapäevaselt tuleb korista tuba, tühjendada prügikast, hoida korras voodi, kapp, laud;

 

 

 

 

Kasvatajail/treenereil ja juhatajal on õigus tuba kontrollida;

 

 

 

 

Mobiiltelefone ja väärtesemeid soovitame laagrisse mitte kaasa võtta;

 

 

 

 

Kui otsustate siiski need kaasa võtta, on soovitav raha ja väärtesemed (fotoaparaat, mobiiltelefon, 

mp3-mängija jne) anda hoiule kasvataja/treeneri kätte ning leppida temaga eelnevalt kokku nende

asjade kasutamise kord;

 

 

 

 

 Isiklike asjade eest noortelaager ei vastuta, samas teeb kõik turvalisuse tagamiseks;

 

 

 

 

Tubade seintele, laudadele, toolidele, naridele jm on kirjutamine, joonistamine, sodimine keelatud;

 

 

 

 

Tubades on keelatud kasutada elektrilisi veekeeduvahendeid, lahtist tuld, küünlaid, kergestisüttivaid  aineid;

 

 

 

 

Materiaalse kahju tekitamisel noortelaagri varale on kahju kohustatud hüvitama lapsevanem või hooldaja;

 

 

 

 

Noortelaagri kodukorrast mittekinnipidamisel võetakse ühendust lapsevanema või hooldajaga ning vajadusel

saadetakse laps või noor enne laagrivahetuse lõppu koju (laagritasu lapsevanemale ei  hüvitata);

 

 

 

 

Noortelaagris on öörahu kell 23.00-8.00. Lastele vanuses kuni 10a. 22-08.00; 


Piiri Spordi- ja Puhkekeskus,

 

ww.piiri.org

Tarmo Oras

 Juhataja

 

© 2008 - 2017 Piiri Spordi- ja Puhkekeskus - info@piiri.org

kodulehe tegemine